Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Cursusaanbod

Cursusaanbod

Voor de mensen die de zaterdagopleiding niet kunnen volgen, hebben we een cursus die tweewekelijks plaatsvind op een doordeweekse avond.

In deze cursus willen we nadenken over het Bijbelse Godsbeeld. Het is altijd, maar in het bijzonder in deze tijd, van belang om na te gaan of het beeld dat wij hebben van God overeenkomt met hoe God Zichzelf openbaart in Zijn Woord; de Bijbel. Deze cursus neemt je bij de hand in het overdenken van deze belangrijke vraag.

Iedere avond bekijken we een video die aansluit op de lessen uit het werkboek die in de weken daarvoor zijn voorbereid. Na het bekijken van de video spreken we in kleinere groepjes na en is er ruimte voor persoonlijke ontmoeting en gesprek.

Laat hier je mailadres achter als je op de hoogte gehouden wilt worden van de start van een nieuwe cursusronde:

Houd mij op de hoogte!

Interesse in onze bijbelschool?

Meld je aan voor het komende cursusjaar

Aanmelden