Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Accountability

Accountability
IJzer scherpt men met ijzer; alzo scherpt een man het aangezicht van zijn naaste. (Spr. 27:17)
Let er dan op, dat u nauwgezet wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. (Efeze 5:15)

Tijdens de opleiding willen we studenten bemoedigen om met elkaar tot een hand en voet te zijn. Ze delen in – vooraf vastgestelde – bemoedigingsgroepen elkaars persoonlijke vreugde en verdriet.
Elke zaterdag maken we daar één uur tijd voor vrij. Onderstaande vragen worden regelmatig aan elkaar gesteld. Aan het eind van dit bemoedigingsuur gaan de studenten met elkaar in gebed.

 1. Heb je de afgelopen dagen getrouw je stille tijd gehouden? Hoe heeft de Heere in jouw stille tijd –tot jou– gesproken?
  Zo niet, waarom heb je de binnenkamer verwaarloosd? Wat was daarvan de oorzaak? Hoe is het met het bestuderen van je Bijbelleesrooster en je persoonlijk gebed?
 2. Is er op dit moment een bepaalde barrière of obstakel in jouw verhouding met de Heere God? Zo ja, welke?
 3. Is er een barrière of moeilijk probleem in de verhouding met iemand in jouw naaste omgeving? Bijvoorbeeld: ouders, man/vrouw, kinderen, collega’s of met iemand binnen de gemeente?
 4. Welke concrete zonde heeft jou beheerst sinds de laatste keer dat jullie elkaar hebben ontmoet? Wat zijn de meest serieuze (ernstige) verzoekingen/verleidingen die je de afgelopen week thuis tegenkwam?
  En op je werk? Of op school? Of onderweg?
 5. Op welk terrein ben je zwak en probeert de duivel je aan te vallen? Waar ben jij momenteel het meest ‘kwetsbaar’? Bijvoorbeeld:
  - ontevreden / mopperen / bezorgdheid / onrustig
  - materialisme / wereldsgezind / financiën / geld
  - oneerlijkheid / leugentje om bestwil / hebzucht
  - kritisch naar anderen /veroordelend / verbitterd naar iemand
  - macht / niet dienen / trots / verwaand / ondankbaar
  - irritatie / ongeduld / jaloezie / onvergevingsgezind
  - geen goede tijdbesteding / lui
  - teveel aardse pleziertjes / seksuele verleiding
 6. >Hoe bewaar jij je lichaam als een tempel van de Heilige Geest
 7. Waaruit blijkt dat je in geloofsvertrouwen alles van God verwacht? Heb je de afgelopen tijd de volheid in Christus genoten?
  Vestig jij voortdurend je oog op de Heere Jezus?
 8. Is er niets wat je ten diepste geheim wilt houden?
  Een zonde, (levens)gewoonte of iets anders waar je ten diepste niet mee wilt breken?
 9. Heb je de afgelopen week de mogelijkheid gehad om te getuigen van de Heere Jezus?
  Heb je anderen van Gods reddende genade kunnen vertellen?
 10. Hoe kunnen je broeders / zusters jou bemoedigen en helpen? Hoe kunnen ze voor jou bidden?
Interesse in onze bijbelschool?

Meld je aan voor het komende cursusjaar

Aanmelden