Hieronder hebben we per module (vak) een aantal boeken weergegeven, die mogelijk gebruikt worden op de Bijbelschool. Per jaar stellen we de boekenlijst samen a.d.h.v. de vakken die gedoceerd worden; dit kan dus per cursusjaar verschillen. Aan het begin van het jaar krijg je de definitieve boekenlijst. Veel boeken zijn via de Bijbelschool verkrijgbaar. Onderstaande boeken zullen niet allemaal aan de orde komen.

(A) Persoonlijke omgang met God en Discipelschap
- Arjan Baan & Etienne Maritz, Vast Fundament, Basislessen Geestelijke Groei
- Steve Gallagher, Word Jezus gelijk (Bijbelstudies voor geestelijke vernieuwing)
- Watchman Nee, Het normale christelijke leven
- Watchman Nee, De normale christelijke werker
- E.M. Bounds, De predikant en het gebed
- Roy Hession, De weg van Golgotha
- Norman Grubb, Voortdurende herleving
- Oswald J. Smith, Honger en dorst naar herleving
- Zac Poonen, Hoe vind ik Gods wil
- Zac Poonen, De belangrijkste prioriteiten van het christenleven
- Andrew Murray, De christelijke vrijheid
- J. Oswald Sanders, De kracht van het gebed
- Dr. R.A. Torrey, De Heilige Geest
- Dr. R.A. Torrey, Laten we bidden

(B) Evangelisatie en de Zendingsopdracht
- Horatius Bonar, Passie voor verloren zielen
- Dr. Sam Doherty, Kinderevangelisatie…waarom eigenlijk ?
- Dr. Sam Doherty, Kinderevangelisatie? Ja! Hoe dan?
- C.H. Spurgeon, Zielen winnen voor het Evangelie
- Dr. R.A. Torrey, Hoe brengen we zielen tot Jezus? (digitaal beschikbaar)
- Theo Visser e.a., Een frisse wind in de kerk (handreiking voor evangelisatie)
- Paul Washer, De kracht en de boodschap van het evangelie

(C) Kerkgeschiedenis en mensen die God gebruikte
- John Kennedy, De fakkel van het getuigenis (een inspirende kijk op de kerkgeschiedenis) 
- Corrie ten Boom, Zwerfster voor God
- Marshall Broomhall, De man die in God geloofde – het leven van Hudson Taylor
- Eileen Crossman, Als het regent in de bergen – het leven van James Fraser
- Leen van Valen, Geworteld in Zijn liefde – leven en werk van Andrew Murray
- Leen van Valen, Een brandend hart voor Jezus – leven van zendeling Von Zinzendorf

(D) Pastorale counseling en Identiteitsvorming
- Jef De Vriese, Helpen met de Bijbel, Centrum voor Pastorale Counseling
- W. Barett, D. Lemmens en J. de Vriese, Actuele problemen in het licht van de Bijbel, Gideon/CPC, 1988 (verschillende brochures)
- G. Collins en J. de Vriese, Doeltreffende pastorale counseling, Gideon/CPC, 1988
- Joost Verduijn, Bevrijdingspastoraat
- Dr. John F. MacArthur, Alles in Hem (hoe omgaan met psychologie en geloof)
- Dr. D.M. Lloyd-Jones, Oorzaken en genezing van geestelijke depressiviteit
- Philip Nunn, De veranderende kracht van vergeving
- Steve Gallagher, Seksuele afgoderij
- Stuart Scott, De Godvrezende man
- Martha Peace, De Godvrezende vrouw
- Tedd Tripp, De weg naar het kinderhart

(E) Apologetiek en Oderscheiding van geesten
- N. Geisler & F. Turek, Ik heb te weinig geloof om atheïst te zijn
- Steve Gallagher, Bedwelmd door Babylon
- Philip Nunn, Waarom zou ik geloven?
- Ravi Zacharias, Als God ver weg voelt (antwoorden op diepste vragen)
- Ravi Zacharias, Jezus en de goden (betrouwbaarheid v/d chr. boodschap)
- Dr. D.M. Lloyd Jones, Beproeft alle dingen
- Don Batten e.a., Hoe bestaat het! (60 vragen over schepping, evolutie en Bijbel)
- Drs. M. Amesz, In drie golven (over de gevaren van de charismatische beweging)

(F) Geloofsleer en de Heilsorde
- Paul Washer, De waarheid over de mens (digitaal beschikbaar)
- Gert van den Brink & Arie Maasland, Geloof je dat? (over de toe-eigening v/h heil)
- Ds. J. Belder, Van heil dat nooit vergaat (over de orde van het heil)

(G) Het verstaan en doorgeven van de Bijbel
- Nederlandstalig Cursusmateriaal Veritas College – www.veritascollege.nl
- Ernst Aebi, Korte inleiding tot de Bijbelboeken
- Raymond B. Dillard, Inleiding op het Oude Testament
- Gordon D. Fee, Exegese van het Nieuwe Testament
- Walter A. Elwell & Robert W. Yarbrough, In ontmoeting met het NT
- F.J. Pop, Bijbelse woorden en hun geheim
- Dr. A. Noordergraaf e.a., Woordenboek voor bijbellezers
- Dr. D.M. Lloyd Jones, Predikers en prediking
- Wolfgang Klippert, Van tekst tot preek (handboek tot het maken van een preek)
- C.H. Spurgeon, Pastorale adviezen (Deel 1+2+3)

(H) De Gemeente in de Eindtijd
- Steve Gallagher, Staande blijven te midden van de grote afval
- Lance Lambert, Voorbereiding op de wederkomst
- Ton Stier, Gods plan met Israel - een studie over Romeinen 9-11
- William MacDonald, Christus en de Gemeente
- Mark Dever, Negen kenmerken van de gezonde gemeente
- Dr. W.C. van Dam, De nieuw testamentische gemeente
- Zac Poonen, Een geestelijk leider
- John Oswald Sanders, Geestelijk leiderschap

Een dagje meedoen?

Heb je interesse om deel te nemen aan deze Bijbelschool of wil je gewoon eens kijken hoe het in zijn werk gaat? Je kunt een dag meedoen met de studenten! Mail voor de mogelijkheden naar: info@bijbelschoolfiladelfia.nl  

Contactgegevens

Bijbelschool Filadelfia
Prickwaert 79
3363 BB Sliedrecht

Tel: 0184-447449
Email: info@bijbelschoolfiladelfia.nl