Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Kinderprogramma

Kinderprogramma
Kinderprogramma

Om echtparen met kinderen in de gelegenheid te stellen om het Bijbelschoolprogramma van Filadelfia te volgen, hebben we een oppasgroep en kinderprogramma georganiseerd. Zowel de oppas als het kinderprogramma is bedoeld voor ouders die beiden het programma van Bijbelschool Filadelfia volgen. 

  • We streven ernaar elke lesdag kinderprogramma (4-10 jaar) aan te bieden en oppas (0-3 jaar) te faciliteren.
  • We hebben per zaterdag enkele kinderwerkers voor het kinderprogramma beschikbaar. In de middag (tussen 14: 00 - 16:15 uur) vindt het kinderprogramma plaats onder toezicht van ouders.
  • Het kinderprogramma (4-10 jaar) bestaat in de morgen uit een inhoudelijk deel (Bijbelverhaal en verwerking); in de middag is er ontspanning voor kinderen.
  • De oppas (0-3 jaar) wordt bemenst door ouders. Hiervoor wordt een rooster gemaakt.
  • Tijdens het start- en slotweekend proberen we op zaterdagmorgen en zondagmorgen een kinderprogramma aan te bieden. Oppas is altijd mogelijk.

Interesse in onze bijbelschool?

Meld je aan voor het komende cursusjaar

Aanmelden