Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Kinderprogramma

Kinderprogramma
Kinderprogramma (4 t/m 8 jaar)

Om echtparen met kinderen in de gelegenheid te stellen om het Bijbelschoolprogramma van Filadelfia te volgen, bieden we een kinderprogramma aan. Het kinderprogramma is bedoeld voor ouders die beiden het lesprogramma volgen. We vragen ouders, die overwegen hun kinderen mee willen nemen, notitie te nemen van onderstaande richtlijnen  

 • Het kinderprogramma is voor kinderen van 4 t/m 8 jaar;
 • Het programma en loopt van begin van de lesdag (09:15 uur) tot en met 13:45 uur en staat onder verantwoordelijkheid van kinderwerkers van Filadelfia;
 • Per lesdag helpt er volgens toerbeurt één ouder mee in het kinderprogramma;
 • Tijdens het programma wordt een Bijbelles gegeven, wordt er geknutseld en gespeeld (binnen en buiten). Ook wordt er met de kinderen gegeten;
 • Na 13:45 uur is er mogelijkheid voor oppas, die onder verantwoordelijkheid van ouders is. Hiervoor wordt onderling een rooster gemaakt waarin ouders beurtelings oppassen.
 • De kosten zijn 7,50 euro per kind / per lesdag; 
 • Tijdens de weekenden bieden we geen kinderprogramma aan.
Oppas (0 t/m 3 jaar)
Ook voor de kleine kinderen van 0 t/m 3 jaar is er een mogelijkheid voor oppas.
 • Oppas vindt plaats onder verantwoordelijkheid van ouders, die zelf onderling een rooster samenstellen;
 • De oppas vindt plaats in baby- en kinderruimte onder in het gebouw;
 • De kosten zijn 2,50 euro per lesdag; 
 • Tijdens het start- en slotweekend is er geen mogelijkheid voor oppas.Interesse in onze bijbelschool?

Meld je aan voor het komende cursusjaar

Aanmelden