Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Bijbelschool Filadelfia

Bijbelschool Filadelfia
Collegegeld

Het bedrag voor één cursusjaar bedraagt € 750,- voor hen die een baan hebben.
Voor (huis)moeders, studerenden en zij die leven van een uitkering kost de opleiding € 500,-
De onkosten voor de twee conferentieweekenden zijn hierbij inbegrepen.
Wanneer een echtpaar deelneemt aan de opleiding, dan wordt er totaal € 1100,- in rekening gebracht.

Boekengeld

Aan het begin van de opleiding zal je een boeken- en literatuurlijst worden toegestuurd. Hierop staan verschillende boeken die behoren tot de verplichte literatuur. Je kunt de boeken via de Bijbelschool aanschaffen.
Ook zullen we bepaalde boeken of standaardwerken aanbevelen, die niet verplicht zijn. Je kunt van deze boeken dan zelf beslissen welke boeken je wel of niet wilt aanschaffen.
Het boekengeld is niet inbegrepen bij het collegegeld; dit zal niet meer dan € 100,- bedragen.

Interesse in onze bijbelschool?

Meld je aan voor het komende cursusjaar

Aanmelden