Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Bijbelschool Filadelfia

Bijbelschool Filadelfia
Collegegeld cursusjaar 2023-2024

Het inschrijfgeld voor één cursusjaar bedraagt € 900 euro.
Voor studerenden en zij die leven van een uitkering zijn de kosten € 650 euro.
Voor stellen/echtparen is het inschrijfgeld € 1500 euro.
In het inschrijfgeld zijn, behalve de boekenkosten, alle kosten inbegrepen. Je kunt daarbij denken aan lesgeld, lesmateriaal, het start- en slotweekend en de koffie, thee, soep en koek tijdens alle lesdagen.
Mocht het voldoen van het inschrijfgeld een probleem zijn, neem dan contact met ons op.

Boekengeld

Aan het begin van de opleiding zal je een boeken- en literatuurlijst worden toegestuurd. Hierop staan verschillende boeken die behoren tot de verplichte literatuur. Je kunt de boeken via de Bijbelschool aanschaffen.
Ook zullen we bepaalde boeken of standaardwerken aanbevelen, die niet verplicht zijn. Je kunt van deze boeken dan zelf beslissen welke boeken je wel of niet wilt aanschaffen.
Het boekengeld is niet inbegrepen bij het collegegeld; dit zal niet meer dan € 75,- bedragen.

Interesse in onze bijbelschool?

Meld je aan voor het komende cursusjaar

Aanmelden