Discipelschap Bijbelschool Filadelfia wil de studenten (nog meer) begeleiden in discipelschap. Hiervoor willen we gebruik maken van (oudere) broeders en zusters, die zich gaan inzetten als mentor. Onder mentorschap verstaan we één op één begeleiding van studenten. We vinden dit een belangrijk onderdeel van onze opleiding. Dit heeft alles te maken met hetgeen waarvoor Filadelfia zich geroepen voelt.

“We verlangen ernaar om gelovigen ‘onafhankelijk’ afhankelijk met God te leren leven”.

Dit verlangen staat in het kader van de Grote Zendingsopdracht van de Heere Jezus.

“Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest,
hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.
En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.” (Mattheüs 28:19-20)


Concreet betekent dit dat we studenten willen helpen om de Heere Jezus (dieper) te leren kennen, hen willen leren te ‘onderhouden wat Jezus gezegd heeft’. Tevens willen we hen helpen om door te geven wat ze zelf hebben ontvangen aan anderen om hen heen. Dit is het principe van het discipelschap. We helpen studenten om het Evangelie in ‘woord en daad’ weer door te geven aan anderen.
Paulus schrijft aan Timotheüs:

“En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen.” (2 Tim. 2:2)

Een mentorrelatie kan expliciet dit doel hebben om ‘discipelen te maken’, maar de relatie kan ook op andere manieren in worden gevuld; de mentor kan tevens een raadgever zijn voor studie of werk, een coach zijn bij allerlei praktische vragen, een herder om te leiden of een trooster zijn in verdrietige en moeilijke omstandigheden.
Gedurende de opleiding krijgen jullie een mentor toegewezen. Broeders begeleiden broeders en zusters begeleiden zusters. Deze mentor zal tijdens de eerste weken een bezoek brengen en kennis komen maken. jullie kunnen via email of telefoon met hen contact onderhouden. Sommige huiswerkopdrachten ga je ook delen met je mentor.

Een dagje meedoen?

Heb je interesse om deel te nemen aan deze Bijbelschool of wil je gewoon eens kijken hoe het in zijn werk gaat? Je kunt een dag meedoen met de studenten! Mail voor de mogelijkheden naar: info@bijbelschoolfiladelfia.nl  

Contactgegevens

Bijbelschool Filadelfia
Prickwaert 79
3363 BB Sliedrecht

Tel: 0184-447449
Email: info@bijbelschoolfiladelfia.nl