Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Mentoraat

Mentoraat

Discipelschap Bijbelschool Filadelfia wil de studenten begeleiden in discipelschap. Hiervoor willen we gebruik maken van (oudere) broeders en zusters, die zich gaan inzetten als mentor. Onder mentorschap verstaan we de begeleiding van een groep mannen of vrouwen, wanneer nodig / gewenst aangevuld met persoonlijk mentoraat. We vinden dit een belangrijk onderdeel van onze opleiding. Dit heeft alles te maken met hetgeen waarvoor Filadelfia zich geroepen voelt.

'We verlangen ernaar om gelovigen ‘onafhankelijk’ afhankelijk met God te leren leven.'

Dit verlangen staat in het kader van de Grote Zendingsopdracht van de Heere Jezus.

'Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. (Mattheüs 28:19-20)'

Concreet betekent dit dat we studenten willen helpen om de Heere Jezus (dieper) te leren kennen, hen willen leren te ‘onderhouden wat Jezus gezegd heeft’. Tevens willen we hen helpen om door te geven wat ze zelf hebben ontvangen aan anderen om hen heen. Dit is het principe van het discipelschap. We helpen studenten om het Evangelie in ‘woord en daad’ weer door te geven aan anderen.

Paulus schrijft aan Timotheüs:

'En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. (2 Tim. 2:2)'

Een mentorrelatie kan expliciet dit doel hebben om ‘discipelen te maken’, maar de relatie kan ook op andere manieren in worden gevuld; de mentor kan tevens een raadgever zijn voor studie of werk, een coach zijn bij allerlei praktische vragen, een herder om te leiden of een trooster zijn in verdrietige en moeilijke omstandigheden.

Gedurende de opleiding krijgen jullie een mentor toegewezen. Broeders begeleiden broeders en zusters begeleiden zusters. Deze mentor zal tijdens de eerste weken een bezoek brengen en kennis komen maken. jullie kunnen via email of telefoon met hen contact onderhouden. Sommige huiswerkopdrachten ga je ook delen met je mentor.

Interesse in onze bijbelschool?

Meld je aan voor het komende cursusjaar

Aanmelden