Discipelschap Bijbelschool Filadelfia wil de studenten (nog meer) begeleiden in discipelschap. Hiervoor willen we gebruik maken van (oudere) broeders en zusters, die zich gaan inzetten als mentor. Onder mentorschap verstaan we één op één begeleiding van studenten. We vinden dit een belangrijk onderdeel van onze opleiding. Dit heeft alles te maken met hetgeen waarvoor Filadelfia zich geroepen voelt.

“We verlangen ernaar om gelovigen ‘onafhankelijk’ afhankelijk met God te leren leven”.

Dit verlangen staat in het kader van de Grote Zendingsopdracht van de Heere Jezus.

“Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest,
hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.
En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.” (Mattheüs 28:19-20)


Concreet betekent dit dat we studenten willen helpen om de Heere Jezus (dieper) te leren kennen, hen willen leren te ‘onderhouden wat Jezus gezegd heeft’. Tevens willen we hen helpen om door te geven wat ze zelf hebben ontvangen aan anderen om hen heen. Dit is het principe van het discipelschap. We helpen studenten om het Evangelie in ‘woord en daad’ weer door te geven aan anderen.
Paulus schrijft aan Timotheüs:

“En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen.” (2 Tim. 2:2)

Een mentorrelatie kan expliciet dit doel hebben om ‘discipelen te maken’, maar de relatie kan ook op andere manieren in worden gevuld; de mentor kan tevens een raadgever zijn voor studie of werk, een coach zijn bij allerlei praktische vragen, een herder om te leiden of een trooster zijn in verdrietige en moeilijke omstandigheden.
Gedurende de opleiding krijgen jullie een mentor toegewezen. Broeders begeleiden broeders en zusters begeleiden zusters. Deze mentor zal tijdens de eerste weken een bezoek brengen en kennis komen maken. jullie kunnen via email of telefoon met hen contact onderhouden. Sommige huiswerkopdrachten ga je ook delen met je mentor.


“IJzer scherpt men met ijzer; alzo scherpt een man het aangezicht van zijn naaste” (Spr. 27:17)
“Let er dan op, dat u nauwgezet wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen” (Efeze 5:15)

Tijdens de opleiding willen we studenten bemoedigen om met elkaar tot een hand en voet te zijn. Ze delen in – vooraf vastgestelde – bemoedigingsgroepen elkaars persoonlijke vreugde en verdriet.
Elke zaterdag maken we daar één uur tijd voor vrij. Onderstaande vragen worden regelmatig aan elkaar gesteld. Aan het eind van dit bemoedigingsuur gaan de studenten met elkaar in gebed.

1. Heb je de afgelopen dagen getrouw je stille tijd gehouden? Hoe heeft de Heere in jouw stille tijd –tot jou– gesproken?
Zo niet, waarom heb je de binnenkamer verwaarloosd? Wat was daarvan de oorzaak? Hoe is het met het bestuderen van je Bijbelleesrooster en je persoonlijk gebed?
2. Is er op dit moment een bepaalde barrière of obstakel in jouw verhouding met de Heere God? Zo ja, welke?
3. Is er een barrière of moeilijk probleem in de verhouding met iemand in jouw naaste omgeving? Bijvoorbeeld: ouders, man/vrouw, kinderen, collega’s of met iemand binnen de gemeente?
4. Welke concrete zonde heeft jou beheerst sinds de laatste keer dat jullie elkaar hebben ontmoet? Wat zijn de meest serieuze (ernstige) verzoekingen/verleidingen die je de afgelopen week thuis tegenkwam?
En op je werk? Of op school? Of onderweg?
5. Op welk terrein ben je zwak en probeert de duivel je aan te vallen? Waar ben jij momenteel het meest ‘kwetsbaar’? Bijvoorbeeld:
- ontevreden / mopperen / bezorgdheid / onrustig
- materialisme / wereldsgezind / financiën / geld
- oneerlijkheid / leugentje om bestwil / hebzucht 
- kritisch naar anderen /veroordelend / verbitterd naar iemand
- macht / niet dienen / trots / verwaand / ondankbaar
- irritatie / ongeduld / jaloezie / onvergevingsgezind
- geen goede tijdbesteding / lui
- teveel aardse pleziertjes / seksuele verleiding 
6. Hoe bewaar jij je lichaam als een tempel van de Heilige Geest?
7. Waaruit blijkt dat je in geloofsvertrouwen alles van God verwacht? Heb je de afgelopen tijd de volheid in Christus genoten?
Vestig jij voortdurend je oog op de Heere Jezus?
8. Is er niets wat je ten diepste geheim wilt houden?
Een zonde, (levens)gewoonte of iets anders waar je ten diepste niet mee wilt breken?
9. Heb je de afgelopen week de mogelijkheid gehad om te getuigen van de Heere Jezus?
Heb je anderen van Gods reddende genade kunnen vertellen?
10. Hoe kunnen je broeders / zusters jou bemoedigen en helpen? Hoe kunnen ze voor jou bidden?

 

Collegegeld
Het bedrag voor één cursusjaar bedraagt € 750,= voor hen die een baan hebben.
Voor (huis)moeders, studerenden en zij die leven van een uitkering kost de opleiding € 500,= 
De onkosten voor de twee conferentieweekenden zijn hierbij inbegrepen.
Wanneer een echtpaar deelneemt aan de opleiding, dan wordt er totaal € 1000,= in rekening gebracht.

Boekengeld
Twee weken voor het begin van de opleiding zal je een boeken- en literatuurlijst worden toegestuurd. Hierop staan verschillende boeken die behoren tot de verplichte literatuur.
Veel studenten hebben al verschillende titels in bezit.
Ook zullen we bepaalde boeken of standaardwerken aanbevelen, die niet verplicht zijn. Je kunt dan zelf beslissen of je die boeken wel of niet wilt aanschaffen.
Het boekengeld is niet inbegrepen bij het collegegeld; dit zal niet meer dan € 125,= bedragen.

2009/2010 - Heren
2010/2011 - Dames


2010/2011 - Heren

2011/2012
2012 2013
2012/2013

2013/2014
2013 2014
2014/2015
2014 2015
2015/2016
2015 2016
2016/2017
2016 2017
2017/2018
2017 2018

Pagina 2 van 2

Een dagje meedoen?

Heb je interesse om deel te nemen aan deze Bijbelschool of wil je gewoon eens kijken hoe het in zijn werk gaat? Je kunt een dag meedoen met de studenten! Mail voor de mogelijkheden naar: info@bijbelschoolfiladelfia.nl  

Contactgegevens

Bijbelschool Filadelfia
Prickwaert 79
3363 BB Sliedrecht

Tel: 0184-447449
Email: info@bijbelschoolfiladelfia.nl