September 2009 heeft evangelist Arjan Baan Discipelschap Bijbelschool Filadelfia opgericht. Dertig jonge mannen hebben het eerste cursusjaar (2009-2010) de toerustingsschool gevolgd. We kijken met elkaar terug op een zeer gezegende start, waarin we - toegewijd aan God en toegewijd aan elkaar - kostbare momenten met elkaar hebben beleefd!

Na het eerste jaar hebben we gebeden en geëvalueerd hoe we verder moesten gaan. We hebben toen besloten om de opleiding ook toegankelijk te maken voor dames/zusters. Tevens hebben we toen de opleiding zò opgezet dat het Bijbelschoolprogramma een twee-jarige deeltijd opleiding zou worden. Ook is toen besloten dat elk cursusjaar -apart- gevolgd kan worden en dat instromen ieder jaar mogelijk is. Inmiddels hebben al ruim 200 jonge broeders en zusters deelgenomen aan de opleiding.

Grondslag: de Bijbel - de reformatie en opwekkingsbewegingen
De Bijbelschool wil staan op schouders van de reformatie. We geloven dat de boodschap van de reformatie de mensen weer terugbracht naar de kern van het Evangelie. De Bijbel is Gods Woord, van kaft tot kaft. De vijf sola's vormen daarvan ook een samenvatting: sola fide (allen door het geloof); sola gratia (alleen door genade); sola scriptura (alleen door de Schrift); solus Christus (alleen door Christus); soli Deo gloria (God alleen alle eer). Tijdens de opleiding komt de boodschap van de reformatie in verschillende modules - in meer of mindere mate - aan de orde.

Na de reformatie heeft de kerk echter niet stil gestaan. Er zijn verschillende opwekkingsbewegingen geweest, waaronder de Great Awakening en het Reveil. Graag willen we ook vernieuwings-bewegingen bij de studenten onder de aandacht brengen. De toerustingingsschool wil graag staan in de reformatorisch evangelicale lijn van Charles Haddon Spurgeon, Andrew Murray, Martyn Lloyd-Jones, R.A. Torrey, Watchman Nee en de hedendaagse theologen Paul Washer en John MacArthur. We willen niet één persoon of één hedendaagse stroming volgen. We zien dat God in verschillende bewegingen verschillende mannen/vrouwen van God wil gebruiken; we willen dankbaar gebruik maken van de lessen, die zij hebben geleerd.


Broederliefde en samen optrekken

Bijbelschool Filadelfia wil een intensieve omgang onder de studenten stimuleren. We geloven namelijk dat intensief optrekken als groep nederigheid en gebrokenheid tot gevolg zal hebben. We zullen immers open, eerlijk, transparant naar elkaar moeten zijn over ons leven met de Heere, de strijd met (boezem)zonden en de boze, en het houden van stille tijd, enzovoort. Naast het onderwijs zal er plaats zijn voor gebed, interactie en praktijkopdrachten. Dit sluit aan bij de naam van de Bijbelschool Filadelfia, dat 'broederliefde' betekent.

Vooral geestelijke & praktische vorming
Als Bijbelschool zijn we zeker niet tegen academische vorming wanneer dat geschiedt onder leiding van het Woord – de Waarheid – en de Heilige Geest. Voor Bijbelschool Filadelfia ligt het accent van de opleiding echter vooral op geestelijk en praktische vorming. We verlangen ernaar dat het onderwijs toegepast gaat worden in het leven van de studenten; dat er dus een connectie komt van het hoofd naar het hart.

We zijn dankbaar dat de afgelopen jaren verschillende docenten uit “Reformed-evangelical” achtergrond bereid zijn geweest om te doceren op de Bijbelschool. We kiezen er bewust voor om Bijbelgetrouwe docenten uit te nodigen, die over hun eigen schaduw heen kunnen kijken. Graag willen we een overzicht geven van deze docenten om hiermee jullie een indruk te geven.Rasak Avakthi (evangelisatie onder moslims)
Evang. Arjan Baan (discipelschap)
Prof. Dr. Henk van den Belt (apologetiek, reformatiegeschiedenis, heilsorde)
Jacques Brunt (discipelschap, de tabernakel) 
Ds. Ruud van Campen (geloofsleer)
Henk Binnendijk (discipelschap)
Drs. Gert van den Brink (geloofsleer)
Ds. Maarten Ezinga (discipelchap en huwelijk)
Dirk van Genderen (eindtijd)
Laurens Heijboer (gemeente-zijn)
Dirk Lemmens (pastorale counseling)
Bert van Maaswaal (contextualisatie, evangelisatie)
Evang. André Meulmeester (apologetiek)
Alex van Nes (effectief evangeliseren) 
Philip Nunn (tijdgeest verstaan, discipelschap, geloofsleer)
Prof. Dr. M.J. Paul (bevrijdingspastoraat)
Martin Penning (discipelschap & heiliging)
Harko Ijkema (verslavingspastoraat)
Drs. Jan Teerds (verslavingspastoraat)
Aletta de Pater (pastorale counseling)
Miel de Rechter (pastoraat huwelijk)
Evang. Aad van de Sande (discipelschap en karaktervorming)
Ds. Marius Storm (evangelisatie & Bijbel-exegese)
Ds. Cees Rentier (evangelisatie & moslims)
Leen van Valen (kerkgeschiedenis)
Ds. Pieter van de Voorde (jeugdcultuur)
Drs. Ton Stier (Israël en de Gemeente)
Drs. Jef de Vriese (pastorale counseling)
Wilbert Weerd (verslavingspastoraat)

Buitenlandse gastdocenten 
Tevens kijken we ook of er mogelijkheden zijn om buitenlandse sprekers in te schakelen op de Bijbelschool. Tijdens een Bijbelschoolweekend en/of tijdens de zaterdagcollege hebben o.a. gesproken: 

Evang. Dick Baarssen (België)
Ds. Etienne Maritz (Zuid-Afrika)
Eddie Bakker (Duitsland)
Zac Poonen (India)
Gerhardt du Toit (Canada)
Francois Carr (Zuid-Afrika)
Steve Gallagher (U.S.A.)
Justin Peters (U.S.A.)
Roy Daniel (Zuid-Afrika)


De 18 cursusdagen op zaterdag worden gegeven in Langbroek (5 km. van Doorn).

Adres:

Verenigingsgebouw van de Hervormde Gemeente
Brink 10
3947 NS, Langbroek

De 2 weekenden worden gehouden in een conferentiecentrum in Nederland.

Fulltime Bijbelschool?

Ben je op zoek naar een 1-jarige fulltime Bijbelschool? Dan kunnen we Gospel For Europe Bijbelschool van harte aanbevelen. Kijk op de website: www.gospelforeurope.nl

Contactgegevens

Bijbelschool Filadelfia
Prickwaert 79
3363 BB Sliedrecht

Tel: 0184-447449
Email: info@bijbelschoolfiladelfia.nl