Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Docenten

Docenten

We zijn dankbaar dat de afgelopen jaren verschillende docenten uit “Reformed-evangelical” achtergrond bereid zijn geweest om te doceren op de Bijbelschool. We kiezen er bewust voor om Bijbelgetrouwe docenten uit te nodigen die over hun eigen schaduw heen kunnen stappen. Graag willen we een overzicht geven van deze docenten om hiermee jullie een indruk te geven.

Evang. Arjan Baan (discipelschap)
Marco Baan (kinderevangelisatie)
Peter Baan (evangelisatie, missionair werk)
Eddie Bakker (evangelisatie, gemeente)
Prof. Dr. Henk van den Belt (apologetiek, reformatiegeschiedenis, heilsorde)
John den Boer (discipelschap, zending & evangelisatie)
Jacques Brunt (discipelschap, de tabernakel)
Ds. Ruud van Campen (geloofsleer)
Henk Binnendijk (discipelschap)
Annemarie van den Dool (discipelschap, voor zusters)
Dirk van Genderen (eindtijd)
Arjan van Gent (pastorale counseling)
Laurens Heijboer (gemeente-zijn)
Leander Janse (discipelschap, geloofsleer)
Bert van Maaswaal (contextualisatie, evangelisatie)
André Meulmeester (missionair leven)
Alex van Nes (effectief evangeliseren)
Philip Nunn (tijdgeest verstaan, discipelschap, geloofsleer)
Prof. Dr. M.J. Paul (bevrijdingspastoraat)
Martin Penning (pastorale counseling)
Kees Postma (evangelisatie, zending)
Miel de Rechter (pastoraat huwelijk)
Ds. Marius Storm (evangelisatie & Bijbel-exegese)
Leen van Valen (kerkgeschiedenis)
Chris Verhagen (apologetiek)
David van Wijck (Israël en evangelisatie onder Joden)
Drs. Jef de Vriese (pastorale counseling)
Bart Ridderhof
Job van Beek

Tevens kijken we ook of er mogelijkheden zijn om buitenlandse sprekers in te schakelen op de Bijbelschool. Tijdens een Bijbelschoolweekend en/of tijdens de zaterdagcollege hebben o.a. gesproken:

Eddie Bakker (Duitsland)
Zac Poonen (India)
Gerhardt du Toit (Canada)
Francois Carr (Zuid-Afrika)
Johan Botha (Zuid-Afrika)
Andre Bester (Zuid-Afrika)
Steve Gallagher (U.S.A.)
Dustin Renz (U.S.A.)
Justin Peters (U.S.A.)

Interesse in onze bijbelschool?

Meld je aan voor het komende cursusjaar

Aanmelden