Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Wat is ons doel?

Wat is ons doel?
Wat zijn de doelstellingen van Bijbelschool Filadelfia?

We willen studenten.....

  • geestelijk begeleiden in de persoonlijke omgang met God;
  • leren hun identiteit in Christus te vinden en te groeien in christelijk karakter;
  • helpen te groeien in onderlinge gemeenschap en bemoediging
  • leren de Bijbel te verstaan en Bijbelse waarheden door te geven aan anderen
  • onderwijzen in Bijbelse thema's als gemeente-zijn, pastorale counseling, evangelisatie etc.;
  • toerusten voor de Grote Opdracht;
  • stimuleren om inzetbaar te zijn in de gemeente of breder in Gods wijngaard.
Wat zijn de accenten van Bijbelschool Filadelfia?

In broederliefde samen optrekken

We stimuleren sterk dat de studenten intensief met elkaar optrekken. Dat gebeurt met name in de bemoedigingsgroepen, onderverdeeld in mannen- en vrouwengroepen. We geloven namelijk dat intensief optrekken als groep nederigheid en gebrokenheid tot gevolg zal hebben. We zullen op die manier leren open, eerlijk en transparant naar elkaar te zijn over ons leven met God, onze strijd met zonden en de tegenstander, en het houden van onze stille tijd. We willen naar elkaar luisteren en elkaar bemoedigen. Deze openheid, zo geloven we, zal leiden tot hartelijke verbondenheid en echte christelijke vreugde!

Accent op geestelijke & praktische vorming

Als Bijbelschool zijn we zeker niet tegen academische vorming wanneer dat geschiedt onder leiding van het Woord – de Waarheid – en de Heilige Geest. Voor Bijbelschool Filadelfia ligt het accent van de opleiding echter vooral op geestelijk en praktische vorming. We verlangen ernaar dat het onderwijs toegepast gaat worden in het leven van de studenten; dat er dus een connectie komt van het hoofd naar het hart.

Het is ons verlangen dat Bijbelse waarheden landen in de praktijk van ons leven!

Interesse in onze bijbelschool?

Meld je aan voor het komende cursusjaar

Aanmelden