Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Ontstaan en identiteit

Ontstaan en identiteit

In september 2009 heeft evangelist Arjan Baan Discipelschap Bijbelschool Filadelfia opgericht. Dertig jonge mannen hebben in het eerste cursusjaar (2009-2010) de opleiding gevolgd. We kijken met elkaar terug op een zeer gezegende start, waarin we - toegewijd aan God en toegewijd aan elkaar - kostbare momenten met elkaar hebben beleefd!

Na het eerste jaar hebben we gebeden en geëvalueerd hoe we verder moesten gaan. We hebben toen besloten om de opleiding ook toegankelijk te maken voor dames/zusters. Tevens hebben we toen de opleiding zò opgezet dat het Bijbelschoolprogramma een twee-jarige deeltijd opleiding zou worden. Ook is toen besloten dat elk cursusjaar -apart- gevolgd kan worden en dat instromen ieder jaar mogelijk is. Inmiddels hebben al ruim 300 jonge broeders en zusters deelgenomen aan de opleiding.

Grondslag: de Bijbel - de reformatie en opwekkingsbewegingen

De Bijbelschool wil staan op schouders van de reformatie. We geloven dat de boodschap van de reformatie de mensen weer terugbracht naar de kern van het Evangelie. De Bijbel is Gods Woord, van kaft tot kaft. De vijf sola's vormen daarvan ook een samenvatting: sola fide (allen door het geloof); sola gratia (alleen door genade); sola scriptura (alleen door de Schrift); solus Christus (alleen door Christus); soli Deo gloria (God alleen alle eer). Tijdens de opleiding komt de boodschap van de reformatie in verschillende modules - in meer of mindere mate - aan de orde.

Na de reformatie heeft de kerk echter niet stil gestaan. Er zijn verschillende opwekkingsbewegingen geweest, waaronder de Great Awakening en het Reveil. Graag willen we ook vernieuwings-bewegingen bij de studenten onder de aandacht brengen. De toerustingsschool wil graag staan in de reformatorisch evangelicale lijn van Charles Haddon Spurgeon, Andrew Murray, Martyn Lloyd-Jones, R.A. Torrey, Watchman Nee en de hedendaagse theologen Paul Washer, John Piper en John MacArthur. We willen niet één persoon of één hedendaagse stroming volgen. We zien dat God in verschillende bewegingen verschillende mannen/vrouwen van God wil gebruiken; we willen dankbaar gebruik maken van de lessen die zij hebben geleerd.

Interesse in onze bijbelschool?

Meld je aan voor het komende cursusjaar

Aanmelden